Wednesday, May 6, 2015

8 - MOT menh YEU TO QUYET DINH DEN gia IN to roi

Gia ca cua to gap se phu thuoc lau vao cac yeu to sau:

* kich tac cua to roi . vi du : A4 binh in pp cao cap thuong A5…

* Giay duoc su dung de in to gap la loai nao?

* Luong giay dich vu in an chat luong cao gia nhu su dung la bao lam ?

* so mau su dung khi in offset (binh thuong so mau toi da la 4 mau)

* so menh phuong dien giay can cang to mang ?

* mang mang cang tren to roi la bong luon mo?

* menh duong can tren to roi ? (neu nhu co)

* menh luong to roi dat in. to roi dang la mot loai hinh quang cao pho thong song tu cac doanh nghiep nho cho den cac doanh nghiep lon deu su dung trong qua trinh kinh dinh cua minh. boi chung day la loai hinh lang xe mang lai cong hieu cao.Mot-so-to-roi-mau

to gap se duoc trao den tay khach hang phe chuan 2 hinh thuc chinh : gian tiep va truc tiep tuc

* Gian tiep kien : la hinh thuc to gap duoc dat san o trong cac cua hang phuc , showroom, noi nhung cac doanh nghiep muon lang xe … Cac khach hang se tim duoc to roi tai day va doc nhung thong bao ma lai minh muon tim hieu.

* Truc noi : theo hinh thuc nay thi to roi se duoc cac cong ty phat truc tiep chuyen , tan tay cho nhung doi tuong khach hang phuc tiem luon ma lai ho muon nham den.

* Hinh-anh-phat-to-roi

Trong qua trinh dat in to roi , thi ngoai chat luong san pham thi van de quan yeu noi tiep theo chinh thi la gia san pham

No comments:

Post a Comment