Friday, May 8, 2015

Cac buoc trong quy trinh in PP gia ma re

http://me.zing.vn/zb/dt/giatran9012/21601207?from=writeblog&sharefb=1#shared

Khi tat moi ro nganh sinh san , cong nghiep va lao vu deu phat trien trong ngung thi keo theo do la ti le thuan ve tinh toan canh gianh giat . cong hieu ve phuong dien chat luong san pham va thoi gian in an ma ky thuat in nay mang lai la rat lon va chac chan se lam ban ung .

Buoc 4: Gia cong hoan thien san pham

Sau khi in thi san pham se duoc tien hanh cac cong doan gia cong co ban va theo de nghi cua khach hang (doi khi co the theo mot so menh de nghi khac cua khach dau hang ):

* Can thiet bao ve (co 2 loai; thiet bong va mang mo)

* Phu keo: binh dien truoc, binh dien sau

* Dan format

* Dong khoen

* trung lap vao banner cuon. ngoai ra , khach hang van co the de hang ngu nhan vien tai neo don vi chung in an thiet ke tep tin va ban chi can gop y de nhan vien chinh sua

Buoc 2: duyet file in

Khi tien hanh phe chuan tep tin , ban ne luu y den khach hang mot menh dieu sau day:

* Ban in se co chat luong tot hon, ro rang, khong bi dich vu in pp cao cap tan vo hinh hay nhoe mau khi dung luong file cang lon

* Mau sac, hinh anh, chu thanh thu duoc thiet ke neo nguoi gian ve chi tiet va mau sac trong cho nen qua doi choi nhau de dan den choi mat.

* neu nhu ban dem file mang mang ke co san den in thi tot nhat ban cho nen tim hieu truoc ve phan mem mong thiet ke, font chu co tren may cua noi an loat de tranh bi toi nghiep file trong rong doc duoc va danh dum thoi ki chinh sua.

Buoc 3: in an chong vanh

In PP cho chi re thuong xuyen duoc thuc bay gio in phun ky thuat so menh . Nganh an loat cung trong nam vung phu song do, ke ca truong doan cu in hiflex kho lon, in bang nhom ron … luon in an cac san pham nho nhu in tui xach giay, in tem nhan decal, in hop giay….Ben canh do, in PP cho chi re la loai hinh in an dang duoc ua thich hien gio nay. Hay cung tim http://innamecardnhanh.blogspot.com/2015/05/tung-quyet-huu-ich-khi-lan-dau-su-dung.html hieu nhe:Quy-trinh-in-pp-gia-re

Buoc 1: chuan muc bi file vang ke

De co tep tin to mang ke, co the dung 1 trong 2 cach sau: neu nhu khach hang phuc thoa thue co san tap tin vang ke thi truc tiep tuc mang den co don boi vi in an de vien chuc ky thuat soat tep tin , chinh sua (neu nhu can) va duyet tap tin in. Tuy nhien trong neu ai cung biet duoc quy trinh in pp gia ma re

No comments:

Post a Comment